Skip to Main Content

Carian Fasiliti


   KURSUS YANG DIPAPARKAN INI ADALAH (TERKINI - 1 BULAN)

Kursus HQ

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
I(D)PT1401PEMBANGUNAN LAMAN WEB DAN SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO) 12-JUL-2115-JUL-21
I(D)PB1105ASAS KEUSAHAWANAN KOPERASI ONLINE06-JUL-2107-JUL-21
I(D)PB2104PENGURUSAN SUMBER MANUSIA22-JUN-2123-JUN-21

Kursus Zon Tengah

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
M(D)WJ1TATACARA PENGAUDITAN DAN PERAKAUNAN KOPERASI (WAJIB JAD)05-JUL-2106-JUL-21

Kursus Zon Utara

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
K (D) W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (WAJIB 1)07-JUL-2108-JUL-21
K (D) W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI (WAJIB 2)28-JUN-2129-JUN-21

Kursus Zon Selatan

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
J(D)PC1103PENGURUSAN MESYUARAT LEMBAGA KOPERASI12-JUL-2114-JUL-21
J(D)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI (WAJIB 1)07-JUL-2108-JUL-21
J(D)W31PENGURUSAN STRATEGIK (WAJIB 3)05-JUL-2106-JUL-21
J(D)WJ1TATACARA PENGAUDITAN & PERAKAUNAN KOPERASI (WAJIB JAD)28-JUN-2129-JUN-21

Kursus Zon Timur

Kod KursusNama KursusTarikh MulaTarikh Tamat
C(D)W21PENGURUSAN KEWANGAN KOPERASI13-JUL-2114-JUL-21
C(D)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI 06-JUL-2107-JUL-21
C(L)W31PENGURUSAN STRATEGIK 06-JUL-2107-JUL-21
C(L)W11PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KOPERASI 22-JUN-2123-JUN-21

Kursus Zon Sarawak

Kursus Zon Sabah